Ceník

Roční registrační poplatek čtenáře:

Děti ……………………………………………. 15 Kč

Dospělí ………………………………….…….  30 Kč

Důchodci …………………………………….  30 Kč